Dziennikarstwo ekologiczne – nowa jakość w edukacji medialnej

W dniach 28-29 marca w Kazimierzu Dolnym odbyło się spotkanie robocze osób odpowiedzialnych za merytoryczne przygotowanie projektu Dziennikarstwo ekologiczne – nowa jakość w edukacji medialnej.

W spotkaniu roboczym uczestniczyli: prof. dr hab. Iwona Hofman - kierownik merytoryczny, prof. dr hab. Marek Pietraś - ekspert wewnętrzny, dr Kamil Fil - koordynator projektu, dr Wojciech Maguś – asystent koordynatora, mgr Justyna Mazur – specjalistka ds. finansowych oraz eksperci zewnętrzni, praktycy zajmujący się ekologią, związani m.in. z Greenpeace, Klubem Gaja: Katarzyna Guzek, Jacek Bożek, Ewa Podolska, Janusz Okrzesik, Radosław Gawlik, Karolina Kuszlewicz, Grzegorz Bożek, Ewelina Pasternak.

Celem spotkania była dyskusja nad ostatecznym kształtem projektu, skierowanego do studentów Produkcji medialnej. Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki ekologicznej poprzez wykształcenie profesjonalnej kadry sektora medialnego i okołomedialnego z obszaru dziennikarstwa ekologicznego.

W ramach projektu studenci będą mieli okazję uczestniczyć w roku akademickim 2015/16 w następujących zajęciach fakultatywnych:

 • Narzędzia pracy rzecznika prasowego
 • Kampanie społ. w obszarach ochrony przyrody i środowiska naturalnego
 • Dziennikarz w rolach pozadziennikarskich
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Polityka klimatyczna w Polsce
 • Ruch ekologiczny w Polsce i na świecie
 • Wstęp do prawa ochrony przyrody (przedmiot przewidziany jako wykład ogólnouniwersytecki) 

Projekt zakłada także zajęcia praktyczne doskonalące warsztat pracy, z zakresu redagowania pisma ekologicznego oraz prowadzenie portalu ekologicznego. Zajęcia te będą mogły być zaliczone jako obowiązkowe praktyki objęte planem studiów.

Spotkanie robocze rozpoczął dr Kamil Fil od przedstawienia założeń projektu. Następnie mgr Justyna Mazur przybliżyła kwestie księgowe, zaś dr Wojciech Maguś kwestie techniczne związane z opracowywaniem skryptów oraz sylabusów przedmiotów. W dalszej kolejności głos zabrał prof. dr hab. Marek Pietraś, który mówił m.in. o bezpieczeństwie ekologicznym oraz konieczności skupienia się podczas realizacji projektu nad kształtowaniem świadomości ekologicznej. Prof. dr hab. Iwona Hofman uszczegółowiła specyfikę projektu oraz postulowała praktyczne wykorzystanie jego oddziaływania na lokalną społeczność.

Podczas dyskusji panelowej eksperci zewnętrzni zaprezentowali tematykę realizowanych przedmiotów. Propozycje zostały zaakceptowane przez kierownika merytorycznego oraz eksperta wewnętrznego.

Projekt Dziennikarstwo ekologiczne – nowa jakość w edukacji medialnej finansowany jest ze środków funduszy norweskich i krajowych (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy), w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni.

   Autor tekstu dr Wojciech Maguś

  Aktualności

  Data dodania
  1 kwietnia 2015