Dzień obronności na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

Z okazji otwarcia nowoczesnej strzelnicy elektronicznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa 30 maja 2023 r. odbyły się warsztaty strzeleckie i proobronne dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod hasłem „Dzień obronności”.

Centralnym punktem wydarzenia był warsztat strzelecki prowadzony przez członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego. W wyposażonej w program symulacyjny Laser-ammo strzelnicy uczniowie opanowywali podstawy strzelectwa przy pomocy replik pistoletu Umarex Glock G17 oraz karabinu AR15 CYMA CM 002. Obok treningu indywidualnego, chętni, lubiący rywalizację mogli także zmierzyć się w konkurencji podczas treningu zespołowego z możliwością wyboru różnych scenariuszy. Dodatkowo studenci przeszkolili licealistów w zakresie prawidłowego ładowania i rozładowywania broni.

Dzień obronności wzbogaciły również pokazy pierwszej pomocy i wyposażenia wojskowego w wykonaniu Legii Akademickiej UMCS. Członkowie Legii omówili i zaprezentowali podstawowe zagadnienia związane z pierwszą pomocą - m.in. w obrębie zaopiekowania się poszkodowanym czy zachowania się w różnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Wszyscy uczniowie pod czujnym okiem instruktorów spróbowali też własnych sił w resuscytacji krążeniowo-oddechowej na szkoleniowym fantomie. Poznali także zasady bezpieczeństwa BLOS, różne sposoby strzelania w zależności od dystansu i sytuacji, opanowywali sztukę składania i rozkładania broni, a także przyswajali wiedzę z zakresu budowy uzbrojenia i przyjęcia podstawowych pozycji.

Stoisko wystawiennicze z hełmami, kamizelkami kuloodpornymi czy siatkami maskującymi - to kolejna atrakcja zapewniona przez Legię, dzięki której uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć a nawet przymierzyć na sobie profesjonalne wyposażenie wojskowe.   

Ponadto uczniowie mieli okazję poznać szczegóły służby wojskowej zarówno w trybie zawodowym jak i terytorialnym dzięki obecności przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie.

– Organizacja Dnia obronności na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa zakładała realizację kilku celów: po pierwsze, nieustannie chcemy promować i pokazywać infrastrukturę, którą posiadamy, a ostatnio otworzyliśmy strzelnicę elektroniczną; po drugie, wydarzenie zostało zorganizowano w ścisłej współpracy ze studentami kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studenckiego Koła naukowego Bezpieczeństwa Narodowego oraz Legii Akademickiej, co służy integracji społeczności Wydziału; po trzecie, wydarzenie zostało skierowane do uczniów szkól partnerskich współpracujących z Wydziałem i pozwala w związku z tym na szerszą promocję oferty rekrutacyjnej Wydziału; wreszcie po czwarte, stale należy pamiętać o bezpieczeństwie Polski i kształtowaniu postaw patriotycznych i proobronnych. Takie zajęcia i warsztaty służą kształtowaniu edukacji w zakresie bezpiecznych postaw na strzelnicy, posługiwania się bronią czy pierwszej pomocy – mówi o wydarzeniu pomysłodawca Dnia obronności dr hab. prof. uczelni Wojciech Ziętara, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.


fot. Ihor Kolisnichenko

    Aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2023