Dzień Meksyku na Wydziale Politologii UMCS

W imieniu Organizatorów „Dnia Meksyku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej” serdecznie zapraszam do udziału w ogólnouniwersyteckim wydarzeniu naukowym, które odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS w dniu 7 czerwca (środa), od godz. 10.30.

Fot. Katarzyna Krzywicka, Mural “Sufragio efectivo, no reelección” wykonany przez Juana O'Gormana w Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia, Ciudad de México, México. 

Organizatorami przedsięwzięcia są Redakcja „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, czasopisma wydawanego przez Wydział Politologii UMCS oraz Koło Latynoamerykanistów UMCS i Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS.

Dzień Meksyku został objęty patronatem honorowym przez Jego Magnificencję Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Ambasadę Meksyku w Polsce.

Program „Dnia Meksyku na UMCS” obejmuje cztery wydarzenia.

Prezentację czwartego tomu „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, którego wiodącym tematem jest Violencia en México y América Central (Przemoc w Meksyku i Ameryce Środkowej).

Wykład w języku hiszpańskim na temat deficytu demokracji w Meksyku, Desconfianza en las instituciones políticas: un déficit democrático en México, który wygłosi współpracująca z „Anuario Latinoamericano” politolog, Pani dr Margarita Jiménez Badillo z Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Universidad Autónoma de Guerrero w Meksyku.

Konferencja naukowa w języku polskim na temat Dylematy – wyzwania - zagrożenia demokracji w Meksyku, w której wezmą udział naukowcy, politolodzy i prawnicy z pięciu polskich ośrodków akademickich, specjalizujący się w badaniach meksykańskich i publikujący na łamach „Anuario Latinoamericano”. Podczas konferencji zostaną poddane debacie naukowej aktualne uwarunkowania, zjawiska i czynniki o charakterze międzynarodowym i wewnętrznym, które wpływają na funkcjonowanie systemu politycznego Meksyku.

W ramach „Dnia Meksyku na UMCS” zostanie także zainaugurowana czasowa wystawa fotografii „Oblicza Meksyku” autorstwa Katarzyny Krzywickiej i Magdaleny Wątróbki, która w ujęciu tematycznym ukazuje historię, społeczeństwo i kulturę Meksyku. Ekspozycja będzie dostępna do dnia 30 czerwca w holu Wydziału Politologii UMCS.

Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS
Redaktor naczelna „Anuario Latinoamericano”
Opiekun naukowa Koła Latynoamerykanistów UMCS

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2017