Dyplomowania studentów z wykorzystaniem systemu USOS

.

Od roku 2016 jesteśmy zobowiązani do dokumentowania procesu dyplomowania studentów pierwszego oraz drugiego stopnia studiów za pośrednictwem systemu elektronicznego USOS.

Promotorzy zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli antyplagiatowej za pomocą systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Przygotowanie recenzji jest możliwe poprzez wypełnienie formularza recenzji w APD, lub wgranie recenzji z pliku do APD, lub przygotowanie recenzji w formie papierowej poza systemem APD.

Instrukcje dotyczące obsługi systemu APD można znaleźć na stronie internetowej UMCS:

http://www.umcs.pl/pl/apd,8266.htm".

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2016