Dylematy – wyzwania - zagrożenia demokracji w Meksyku

W dniu 7 czerwca 2017 r. na Wydziale Politologii odbył się cykl wydarzeń naukowych w ramach “Dnia Meksyku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej”. Organizatorem przedsięwzięcia była Redakcja „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, czasopisma wydawanego przez Wydział Politologii UMCS oraz Koło Latynoamerykanistów UMCS i Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS.

Część naukową “Dnia Meksyku w UMCS” zainaugurowała dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS, opiekun naukowa Koła Latynoamerykanistów UMCS i Redaktor naczelna “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, która dokonała prezentacji czasopisma w ramach wykładu na temat Anuario Latinoamericano – jakość, widoczność, oddziaływanie. Dr Paweł Trefler, Sekretarz Redakcji periodyku i redaktor tematyczny czwartego tomu “Anuario Latinoamericano”, którego wiodącym tematem jest Violencia en México y América Central  (Przemoc w Meksyku i Ameryce Środkowej), dokonał analizy jego zawartości.

Wykład plenarny na temat deficytu demokracji w Meksyku, Desconfianza en las instituciones políticas: un déficit democrático en México, inaugurujący konferencję naukową Dylematy – wyzwania - zagrożenia demokracji w Meksyku, wygłosiła, współpracująca z “Anuario Latinoamericano” politolog, dr Margarita Jiménez Badillo z Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Universidad Autónoma de Guerrero w Meksyku. W konferencji naukowej wzięli udział naukowcy, politolodzy i prawnicy z pięciu polskich ośrodków akademickich, specjalizujący się w badaniach meksykańskich i publikujący na łamach „Anuario Latinoamericano”. Podczas konferencji zostały poddane debacie naukowej aktualne uwarunkowania, zjawiska i czynniki o charakterze międzynarodowym i wewnętrznym, które wpływają na funkcjonowanie systemu politycznego Meksyku. Wprowadzenia do tematu i moderowania dyskusji podjęła się organizatorka konferencji dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii. Dr Anita Oberda-Monkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła referat na temat: Wpływ stosunków z USA na stan demokracji w Meksyku. Dr Urszula Drzewiecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiła referat: System polityczny a problem narkotykowy w Meksyku. Dr Karol Derwich z Uniwersytetu Jagiellońskiego omówił temat: Bezpieczeństwo publiczne wobec zjawiska dysfunkcyjności państwa w Meksyku. Dr Paweł Trefler, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dokonał analizy tematu Współpraca Meksyku z Kolumbią w zakresie bezpieczeństwa. Lic. Aleksandra Jargiełło, seminarzystka w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS przedstawiła referat Militaryzacja zwalczania przestępczości narkotykowej w Meksyku. Mgr Magdalena Wątróbka, doktorantka w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS wygłosiła referat Rola Grupos de Autodefensa Comunitaria w walce z przestępczością zorganizowaną w Meksyku. Dr Marta Osuchowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawieomówiła Dylematy i wyzwania wolności sumienia i religii w Meksyku. Dr Marta Wójtowicz-Wcisło z Uniwersytetu Warszawskiego zreferowała Konflikt wokół praw reprodukcyjnych i seksualnych jako wyzwanie demokracji w Meksyku. Mgr Maria Ochab, doktorantka w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS wygłosiła referat Stosunki polityczne Unii Europejskiej z Meksykiem. Mgr Paweł Kwiatkowski, doktorant w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS dokonał analizy tematu Stosunki dyplomatyczne Polski z Meksykiem.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

http://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,360,dylematy-wyzwania-zagrozenia-demokracji-w-meksyku,53259.chtm

    Aktualności

    Data dodania
    19 lipca 2017