dr Jerzy Gryz - wspomnienie

Z olbrzymią przykrością informujemy, że w wieku 72 lat zmarł dr Jerzy Gryz. Pan Doktor przez wiele lat współpracował z Wydziałem Politologii UMCS, prowadząc zajęcia fakultatywne z przedmiotu „Dyplomacja wojskowa” na kierunkach „stosunki międzynarodowe” i „bezpieczeństwo narodowe” Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem studentów. Dr Jerzy Gryz wielokrotnie uczestniczył w konferencjach organizowanych przez nasz Wydział, w zebraniach Zakładu Stosunków Międzynarodowych, nawet w balu politologa. Związany był z innymi uczelniami Lubelszczyzny jak Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W tej ostatniej pełnił funkcję najpierw dziekana a później rektora.

Był postacią zaangażowaną na rzecz Lubelszczyzny i na rzecz służby dyplomatycznej Polski. Jako absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytut Stosunków Międzynarodowych - MGIMO pełnił funkcje attache do spraw wojskowych w placówkach dyplomatycznych Polski w Norwegii, Szwecji, Francji, Hiszpanii i Maroku. Był szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Kandydował w wyborach na prezydenta Lublina.

Dr Jerzy Gryz pozostanie w naszej pamięci jako człowiek prawy, oddany Lubelszczyźnie, życzliwy naszemu Wydziałowi, wnoszący wkład w jego funkcjonowanie, zwłaszcza w kształcenie naszych studentów.  

Profesor Wojciech Ziętara      Profesor Marek Pietraś

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2021