Dr hab. Michał Łuszczuk recenzentem "IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate"

Miło nam poinformować, że dr hab. Michał Łuszczuk został zaproszony do recenzowania projektu specjalnego raportu przygotowywanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu - "IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate" w części dotyczącej społecznego wymiaru zmian klimatu zachodzących w regionach polarnych.

Jest to jeden z przykładów współpracy naszego Wydziału z otoczeniem zewnętrznym, tym razem na wysokim poziomie międzynarodowym i w skali globalnej. Udział w procesie recenzowania projektu raportu to zarazem wyraz uznania dla kompetencji naszego pracownika, ale także konsekwencja jego dotychczasowego zaangażowania  w międzynarodowych strukturach organizujących współpracę naukową dotyczącą Arktyki.

 

Dr hab. Michał Łuszczuk w latach 2015-2018 pełnił funkcję sekretarza naukowego Komitetu Badań Polarnych PAN, od 2017 jest przedstawicielem Polski w International Arctic Science Committee, zaś w 2017 został wybrany do Rady International Arctic Social Science Associations.

Polska od okresu międzywojennego prowadzi badania w regionach polarnych, w ramach których organizowane są również wyjazdy do stacji polarnej UMCS na Svalbardzie.

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2018