Dr hab. Michał Łuszczuk członkiem delegacji MNiSW

Miło nam poinformować, iż dr hab. Michał Łuszczuk z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS został zaproszony do udziału w delegacji MNiSW na spotkanie White House Arctic Science Ministerial. Delegacja będzie kierowana przez Panią Minister dr hab. Teresę Czerwińską, zaś w jej składzie znajdzie się także prof. dr hab. Jacek Jania – przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN.

 Lodowiec w Belsundzie, gdzie położona jest stacja naukowa UMCS, fot. M. Łuszczuk

Celem spotkania, które odbędzie się pod koniec września w Waszyngtonie, jest przyjęcie wspólnego stanowiska ministrów nauki z zaproszonych jedynie 14 państw. Będzie ono dotyczyć propozycji działań w zakresie czterech obszarów problemowych, związanych z wyzwaniami naukowymi w obliczu zmian klimatycznych zachodzących w Arktyce (www.arctic.gov/aesc/ministerial.html). Udział Polski w tej inicjatywie wynika z faktu, iż polscy naukowcy od kilkudziesięciu już lat prowadzą wielodyscyplinarne badania w różnych rejonach Arktyki. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż swoją bazę na Spitsbergenie prowadzi od 30 lat także Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (http://geografia.umcs.lublin.pl/wyprawy/). Od kilku lat wizytówką badań polarnych w Lublinie są również badania z zakresu stosunków międzynarodowych w Arktyce, prowadzone na naszym Wydziale. Wydział Politologii był też współorganizatorem XXXVI Sympozjum Polarnego, które odbyło się w czerwcu w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2016