Dr Elżbieta Muciek z Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin

Niezmiernie cieszymy się, że wczoraj (7 lipca) podczas spotkania w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dr Elżbieta Muciek, Kierownik Administracyjny Obiektu Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Prezes lubelskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego i członek Zarządu lubelskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, została uhonorowana Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin w uznaniu za nieocenione zasługi na rzecz polskiej historii i dziedzictwa kulturowego.

Nagrodę Pani Doktor odebrała z rąk Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka.

Medal stanowi wyraz podziękowania dla dr Elżbiety Muciek za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność służącą krzewieniu patriotyzmu oraz umacnianiu więzi środowisk polonijnych i kresowych z Ojczyzną, a także szczególny wkład w promocję Lublina na arenie międzynarodowej!

Wielkie gratulacje dla Pani Doktor!

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2022