Dla wspólnego bezpieczeństwa

Co roku w Polsce u około 40 000 osób dochodzi do Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK), a mózg pozbawiony natlenionej krwi zaczyna obumierać po 4 minutach. Europejska Rada Resuscytacji podaje, że rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej oraz wczesna defibrylacja zwiększają przeżywalność nawet o 75 procent. W takiej sytuacji znajdujący się nieopodal defibrylator może uratować życie Tobie, komuś Ci bliskiemu lub zupełnie obcej osobie. Dlatego też w styczniu bieżącego roku, w kilkunastu budynkach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - w miejscach o dużym natężeniu ruchu społeczności akademickiej - zostały zainstalowane tzw. defibrylatory AED, z których może skorzystać każdy potrzebujący.

 

 

AED to skrót angielskiej nazwy: Automated External Defibrillator, co tłumaczymy na język polski jako Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (skrót został przyjęty w większości państw, jako oficjalne oznaczenie sprzętu tego typu oraz oznakowanie miejsc jego rozmieszczenia). Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest urządzeniem, które wykrywa i, zgodnie z zaprogramowanym algorytmem, analizuje rytm pracy serca decyduje o konieczności wykonania defibrylacji, a w wersji w pełni zautomatyzowanej - wyzwala samodzielnie impulsy elektryczne w celu przywrócenia prawidłowej pracy serca. Defibrylatory stosujemy do ratowania życia w sytuacji wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia.

Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym dochodzi do zaburzenia efektywnej pracy serca. Najczęstszym jego powodem jest migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna, które prowadzą do ustania krążenia krwi i niedotlenienia organów wewnętrznych. Powszechnie przyjmuje się, że trwające dłużej niż 4 minuty niedotlenienie, prowadzi do nieodwracalnych zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza jego najwrażliwszego narządu – mózgu.

W grupie zwiększonego ryzyka są osoby z zaawansowaną chorobą wieńcową oraz niewydolnością serca, jednak NZK spotyka coraz częściej osoby zupełnie zdrowe, w tym również dzieci, dlatego bardzo ważne jest, aby w porę podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową (RSO) oraz użyć w możliwie najkrótszym czasie defibrylatora AED.

Każdego roku w wyniku NZK umiera około 400 000 obywateli Europy, z tego aż 350 000 przypadków ma miejsce poza placówkami służby zdrowia. Zwykle osoba, u której dochodzi do NZK, odczuwa przyspieszone bicie serca, często nieregularne, ból w klatce piersiowej, zaczyna czuć osłabienie i po chwili traci przytomność. Symptomy NZK występują tak szybko, że niejednokrotnie chory nie jest w stanie zasygnalizować, że dzieje się coś nieodpowiedniego. W miejscu publicznym zdarzenia tego typu są na ogół zauważane dopiero wtedy, gdy poszkodowany leży już na ziemi. Wtedy też zaczyna się walka z czasem, którą możemy wygrać pod warunkiem zapewnienia powszechnego dostępu do defibrylatorów AED tak, aby każdy w sytuacji NZK miał szansę na ratunek. 

Pierwszy defibrylator dla naszej Uczelni pozyskaliśmy w 2005 r. od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Realizując „Akcję Defibrylator” będącą elementem tego programu, WOŚP wyposażyła Bibliotekę Główną UMCS w automatyczny defibrylator LifePak CR Plus oraz przeszkoliła grupę pracowników z zasad jego obsługi i użycia. Obecnie defibrylator jest przechowywany w pomieszczeniu portierni Biblioteki Głównej.

Kolejny defibrylator został zakupiony w grudniu 2016 r. z inicjatywy dyrekcji Centrum Kultury Fizycznej. Półautomatyczny defibrylator typu Primedic HeartSave AED-M został zainstalowany w holu budynku Centrum Kultury Fizycznej. Jednocześnie zorganizowano szkolenie dla wszystkich pracowników CKF z zasad obsługi i użycia zakupionego defibrylatora.

W 2019 r. Uczelnia włączyła się do akcji prewencyjnej, prowadzonej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie o nazwie „Z myślą o bezpieczeństwie”, której celem jest podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu lub ograniczaniu skutków zdarzeń losowych.

Działania prewencyjne realizowane w ramach akcji „Z myślą o bezpieczeństwie” są nakierowane na współpracę z organizacjami ratowniczymi, zawodowymi i ochotniczymi, wsparcie działań lokalnych służących poprawie bezpieczeństwa oraz kształtowania odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań obywateli.

Głównym celem Uczelni, zawartym we wniosku składanym do PZU, było zwiększenie bezpieczeństwa medycznego pracowników, studentów oraz osób postronnych przebywających w obiektach oraz na terenie naszej Uczelni.

W październiku 2019 r. podpisano z PZU S. A. umowę prewencyjną, w ramach której otrzymaliśmy 40 000 zł na realizację zadania związanego z zakupem defibrylatorów.

W tym samym czasie Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów wystąpił z inicjatywą zakupienia 10 defibrylatorów, w które zamierzano wyposażyć Domy Studenta oraz Stołówkę Akademicką.

Połączone zostały te dwie inicjatywy, celem wspólnego przeprowadzenie postępowania związanego z zakupem defibrylatorów, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę, który dostarczył 18 automatycznych defibrylatorów AED, szafki z alarmem przeznaczone do ich przechowywania oraz przeszkolił, z zasad obsługi i użycia defibrylatorów 72 pracowników Uczelni, reprezentujących poszczególne obiekty, w których zainstalowano sprzęt medyczny. Realizację zamówienia powierzono firmie DefiMed z Gdyni, która zaoferowała dostawę defibrylatorów typu LifePak CR Plus wraz z szafkami DefiMed SDM-001.

 

Ważnym podkreślenia jest fakt, że zakupione defibrylatory są w pełni automatyczne i ich obsługa nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności i innych specjalistycznych szkoleń. W zestawie defibrylatora znajduje się wyposażenie pomocnicze zawierające środki ochrony ratownika oraz środki ułatwiające użycie defibrylatora.

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyposażonych w defibrylatory:

 

 1. Wydział Biologii i Biotechnologii (ul. Akademicka 19),
 2. 2.      Wydział Chemii (budynek „Collegium Chemicum”, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3),
 3. 3.      Wydział Humanistyczny (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A),
 4. 4.      Rektorat i Wydział Ekonomiczny (budynek Rektoratu, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5),
 5. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (budynek „D” – Instytut Informatyki, ul. Akademicka 9),
 6. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (budynek „D”, al. Kraśnicka 2D),
 7. Wydział Pedagogiki i Psychologii (budynek Instytutu Pedagogiki,
  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 12),
 8. Wydział Politologii i Dziennikarstwa (pl. Litewski 3),
 9. Dom Studenta „Amor” (ul. Idziego Radziszewskiego 18),
 10. Dom Studenta „Babilon” (ul. Idziego Radziszewskiego 17),
 11. Dom Studenta „Femina” (ul. gen. Mariana Langiewicza 20),
 12. Dom Studenta „Grześ” (ul. gen. Mariana Langiewicza 24),
 13. Dom Studenta „Helios” (ul. Czwartaków 13),
 14. Dom Studenta „Ikar” (ul. Czwartaków 15),
 15. Dom Studenta „Jowisz” (ul. gen. Mariana Langiewicza 5),
 16. Dom Studenta „Kronos” (ul. Sowińskiego 17),
 17. Dom Studenta „Zana” (ul. Tomasza Zana 11),
 18. Stołówka Akademicka UMCS (ul. gen. Mariana Langiewicza 16),

19. Biblioteka Główna UMCS (ul. Idziego Radziszewskiego 11),

20. Centrum Kultury Fizycznej (ul. gen. Mariana Langiewicza 22).

 

Witold Muszyński

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  14 lutego 2020