Czwarty tom "Anuario Latinoamericano"

Zapraszam do lektury czwartego tomu "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales", czasopisma naukowego wydawanego przez Wydział Politologii UMCS. Tematem wiodącym tej edycji jest zjawisko przemocy w Meksyku i Ameryce Środkowej.

Przejdź do lektury czasopisma  http://journals.umcs.pl/al/issue/view/361

Dziękuję wszystkim autorom i recenzentom tomu oraz członkom zespołu redakcyjnego za współpracę.

Życzę Państwu dobrej lektury. 

Redaktor Naczelna 
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2017