Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

11 maja 2023 br. w ramach cyklu „ŚWIAT W POLSKICH MEDIACH” na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyło się spotkanie Bogusława Chraboty, redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”, z pracownikami i studentami naszej Alma Mater.

Oficjalnego powitania Gościa i zgromadzonej w auli społeczności akademickiej dokonała prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili dr hab. prof. uczelni Arkadiusz Bereza, Prorektor ds. ogólnych UMCS oraz dr Wojciech Maguś, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS

W pierwszej części spotkania Pan Redaktor wygłosił wykład na temat kondycji współczesnych mediów masowych w Polsce i na świecie, a następnie odpowiadał na pytania studentów i wykładowców dotyczące wartości dziennikarstwa jakościowego, wiarygodnych źródeł informacji, znaczeniu nowych technologii komunikacyjnych, zagrożeń dla wolności słowa, poziomu debaty publicznej i historii dziennikarstwa.

Całość spotkania poprowadził dr hab. Bogdan Borowik z Katedry Komunikacji Politycznej UMCS.


Podczas wizyty red. Bogusław Chrabota ponadto udzielił ciekawego wywiadu dotyczącego m.in. współczesnej narracji politycznej w Polsce, ale też i pozycji Polski na arenie międzynarodowej (w tym w UE). Zachęcamy zatem do wysłuchania rozmowy dra hab. Bogdana Borowika z Bogusławem Chrabotą, dostępnej na wydziałowym kanale na YouTube (materiał został zrealizowany w niedawno otwartej pracowni radiowo-telewizyjnej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS).


Współorganizatorami wydarzenia były studenckie koła naukowe: Public Relations, Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Produktywni” i Studenckie Koło Dziennikarskie.


fot. Ihor Kolisnichenko

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2023