Biblioteka kreowana na nowo

Konferencja jubileuszowa z okazji 25-lecia powstania Akademickiego Koła SBP w Lublinie

W dniu 27 stycznia 2022 roku obyła się online konferencja „Biblioteka kreowana na nowo” przygotowana z okazji jubileuszu 25-lecia powstania Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie.

Konferencję współorganizowali:
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
- Akademickie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie;
- Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej - Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS;
- Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Oddział Lublin.

Obrady zainaugurowało wystąpienie dr Krystyny Kwapisiewicz-Hudzik z Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej INoKSiM UMCS pt. Biblioteka i jej tożsamość w czasach transformacji cyfrowej,
W konferencji aktywnie uczestniczyli także studenci I roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej UMCS - Mikita Pratashchyk i Andrei Kapustsin, którzy zaprezentowali wspólne wystąpienie pt. Biblioteka idealna dla studenta, czyli... .

W gronie Prelegentów znaleźli się również:
- Artur Podsiadły (Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II) z referatem Wdrożenie systemu bibliotecznego ALMA w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;
- Kinga Dobrowolska (Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) z wystąpieniem Nowe czasy - nowe działania. Inicjatywy podejmowane w BG UMCS na przestrzeni kilku ostatnich lat;
- Renata Birska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) z referatem Otwarcie na otwartość - Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
- Anna Starek, Adriana Sobczak-Frynas, Ewa Stępień (Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) ze wspólnym wystąpieniem Biblioteka dostępna - zintegrowane systemy informatyczne oraz nowoczesne udogodnienia dla użytkowników w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
- dr Katarzyna Weinper (Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej)
z wystąpieniem Nowy wymiar biblioteki technicznej na przykładzie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej;
- Joanna Tarasiewicz, Maciej Sztorc (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie) z prezentacją Biblioteka pedagogiczna wobec wyzwań pandemicznych;
- Iwona Pietrzak-Płachta (Wypożyczalnia Skrzydeł - Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie) z referatem W sieci szans. Jasna strona pandemii w bibliotece.

Wszystkim Referentom serdecznie dziękujemy za inspirujące wystąpienia, a Uczestnikom za głosy w dyskusji.

Składamy serdeczne gratulacje dla Akademickiego Koła SBP w Lublinie z okazji pięknego jubileuszu, wyrazy uznania za pracę na rzecz budowania pozytywnego wizerunku biblioteki i prestiżu zawodu oraz podziękowania za otwartość i wspieranie idei partnerstwa instytucjonalnego!!!

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2022