Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski

Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne (Oddział w Lublinie) serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt.: „Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski", która odbędzie się 9 czerwca 2015 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

W ramach opłaty konferencyjnej w kwocie 250 zł, przewidujemy: publikację tekstów (po uzyskaniu akceptacji recenzentów), materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad. Efektem konferencji będzie książka opublikowana w drugiej połowie roku 2015.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Ewa Maj

Sekretarze konferencji:

dr Eleonora Kirwiel

dr Ewelina Podgajna

dr Anna Szwed-Walczak

Na zgłoszenia oczekujemy do 10 maja 2015 r. pod adresem email: bezpieczenstwoeuropy@gmail.com

Zapraszamy!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    5 maja 2015