Baza proponowanych tematów prac dyplomowych

Urząd Miasta Lublin, przykładając dużą wagę do jakości współpracy samorządu z lubelskimi uczelniami wyższymi, od 2014 roku tworzy bazę proponowanych tematów prac dyplomowych, skupiających się w głównej mierze na zagadnieniach szeroko rozumianego rozwoju Lublina.

Studenci, którzy zdecydują się na realizację wybranych tematów, mogą liczyć na pełną współpracę ze strony Urzędu Miasta Lublin w zakresie udostępnienia danych niezbędnych do stworzenia pracy dyplomowej. Ponadto tematy poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego miasta Lublin mają możliwość uczestnictwa w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Poza cenną i prestiżową nagrodą, prace Studentów mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz mieć realny wpływ na rozwój Lublina i działania Urzędu Miasta.

Lista proponowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miasta Lublin tematów prac dyplomowych, uaktualniona o propozycje zgłoszone w 2016 roku udostępniona jest również na stronie lublin.eu pod linkiem: http://www.lublin.eu/biznes-i-nauka/nauka/proponowane-tematy-prac-dyplomowych/
Studenci, którzy podejmą się realizacji zaproponowanej przez Urząd tematyki, proszeni są o przesłanie realizowanegotematu w celu zebrania i udostępnienia niezbędnych do napisania pracy dyplomowej materiałów. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: katarzyna.wisniewska@lublin.eu

Udostępniony plik w programie Microsoft Office Excel – umożliwi odpowiednie funkcjonowanie tabeli przestawnej, w której zawarte są tematy prac dyplomowych. Aby wybrać interesujące Państwa kategorie tematów, należy w arkuszu „Lista tematów", w kolumnie B wybrać odpowiednią kategorię (bądź kilka kategorii). Nadesłane tematy można sortować również według daty zgłoszenia i podmiotu zgłaszającego.

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2016