Badania socjologiczne w Wojsku Polskim

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej jest instytucją, której podstawowym celem jest przekazywanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych i obywatelskich oraz tworzenie środowiska i narzędzi, które umożliwiają tworzenie głębokich podstaw dla kształtowania wizerunku wojska w społeczeństwie. Służy temu działalność badawczo naukowa w zakresie historii i badań społecznych prowadzona przez działające w ramach Centrum Wojskowe Biuro Badań Historycznych i Wojskowe Biuro Badań Społecznych.

 

Zapraszamy do współpracy naukowców, badaczy, doktorantów i studentów nauk politycznych, nauk o bezpieczeństwie i pokrewnych kierunków. Więcej informacji na stronie WCEO: www.wceo.com.pl

Wyniki badań naukowych są szeroko wykorzystywane w ramach kursów i szkoleń prowadzonych przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej dla kadry i pracowników cywilnych wojska.

    Aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2015