Arctic Science Ministerial 2 – międzynarodowa konferencja naukowa w Berlinie

Dr hab. Michał Łuszczuk z Zakładu Stosunków Międzynarodowych - na zaproszenie MNiSW uczestniczył w Arctic Science Ministerial 2 - konferencji ministrów nauki z 26 państw oraz UE dotyczącej współpracy badawczej w regionie Arktyki (Berlin, 24-27.10.2018).

Spotkanie współorganizowały Niemcy, Komisja Europejska oraz Finlandia. W ramach tego wydarzenia, obok głównego spotkania ministrów, odbyły się także warsztaty nt. ochrony środowiska w Arktyce z perspektywy państw spoza regionu, a także konferencja naukowa - Arctic Science Forum.

Więcej informacji na temat wydarzenia można uzyskać na stronie: https://www.arcticscienceministerial.org

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2018