Apel do społeczności akademickiej Lublina i Polski

Społeczność akademicka Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stanowczo potępia barbarzyńskie ataki rakietowe sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na obiekty i ludność cywilną miast ukraińskich. Działania te są zbrodniami wojennymi i potwierdzają pogardę agresora dla norm prawa międzynarodowego.

Z bólem i oburzeniem przyjęliśmy wiadomość o zbombardowaniu w dniu 10 października 2022 r. Kijowa i uszkodzeniach infrastruktury badawczej i dydaktycznej Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, wieloletniego partnera Instytutu oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

W obliczu tej tragedii i trwającej wojny rozpętanej przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie, której ofiarami są także uczelnie wyższe, ich wspólnoty akademickie i infrastruktura, wyrażamy nasz sprzeciw wobec działań agresora oraz solidarność i poparcie dla całej społeczności akademickiej Ukrainy, w tym dla wykładowców i studentów Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Apelujemy do społeczności akademickiej Lublina jako miasta kompetencji wschodnich, ale i społeczności akademickiej w Polsce o solidarność i wsparcie społeczności akademickiej Ukrainy.

Prof. dr hab. Marek Pietraś,
Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

related

Jednocześnie informujemy, że Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki rozpoczął zbiórkę pieniędzy na remont uszkodzonych wskutek ataku rakietowego obiektów swojej infrastruktury.

Osoby zainteresowane możliwością dokonania przelewu prosimy o zapoznanie się z załączoną poniżej ulotką informacyjną, która zawiera dane do przelewu na konta walutowe KUN w euro, dolarach i funtach szterlingów.

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2022