"Anuario Latinoamericano" w Index Copernicus

Z przyjemnością informuję, że czasopismo „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, wydawane przez Wydział Politologii UMCS, zostało zarejestrowane w bazie Index Copernicus International Journals Master List z oceną ICV 2015: 80.72. 

Dostęp: http://journals.indexcopernicus.com/Anuario+Latinoamericano+-+Ciencias+Politicas+y+Relaciones+Internacionales,p24783210,3.html

W imieniu Redakcji "Anuario Latinoamericano" zapraszam Państwa do lektury i współpracy.

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Krzywicka
Redaktor Naczelna

    Aktualności

    Data dodania
    9 lutego 2017