Anuario Latinoamericano tom 9/2020: Wenezuela

Zapraszam Państwa do lektury artykułów w języku hiszpańskim i angielskim, opublikowanych w dziewiątym tomie czasopisma naukowego „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”.

Przejdź do zawartości tomu:
https://journals.umcs.pl/al/issue/view/653/showToc

Dziękuję autorom i recenzentom tomu oraz członkom Zespołu Redakcyjnego za
współpracę.

Życzę Państwu dobrej lektury i dużo zdrowia!

Redaktor naczelna
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    3 grudnia 2020