Anuario Latinoamericano tom 11/2021: Brazylia

Zapraszam Państwa do lektury artykułów opublikowanych w jedenastym tomie czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”: https://journals.umcs.pl/al/issue/view/710

Życzę Państwu dobrej lektury!

Redaktor naczelna
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    7 listopada 2021