Annales UMCS – Sectio Balcaniensis et Carpathiensis – nowy numer

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru czasopisma naukowego „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – Sectio Balcaniensis et Carpathiensis”.

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – Sectio Balcaniensis et Carpathiensis” to czasopismo naukowe powstałe z inicjatywy Wydziału Politologii UMCS, skierowane do badaczy Europy Środkowej i Wschodniej, postrzeganej jako region położony nie tylko między Niemcami i Rosją, ale również między morzami Bałtyckim, Śródziemnym i Czarnym. Łańcuchy górskie – Karpaty i Bałkany – wyznaczały przez wieki dzieje tego obszaru, zamieszkujących go mieszkańców oraz znajdujących się na tym terytorium państw. Między Bałkanami a Karpatami dokonywały się przez wieki zmiany terytorialne, społeczne i ekonomiczne oraz kulturowe. To właśnie one spowodowały, że ziemie położone między tymi dwoma łańcuchami górskimi stały się historycznym centrum regionu środkowoeuropejskiego.

Na łamach czasopisma są publikowane artykuły oraz recenzje w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

Strona internetowa czasopisma:
www.carbal.annales.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    13 marca 2017