Ankieta Oceny Zajęć UMCS - do 21 marca

Komunikat Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Rozpoczyna się kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 17 lutego do 21 marca 2014 r. możecie ocenić sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych oferowanych przez UMCS.

Dzięki Waszym sugestiom, zgłaszanym podczas poprzednich edycji, poprawiliśmy kwestionariusz Ankiety i przede wszystkim sposób jej dystrybucji. Już nie potrzebujecie papierowych karteczek z kodami, pobieranych w dziekanacie – wystarczy sprawdzić pocztę elektroniczną! Podczas rekrutacji każdy z Was zostawił swój adres e-mail w systemie IRK. Wykorzystaliśmy te dane i rozesłaliśmy Wam zaproszenia do wypełnienia Ankiety. Wystarczy kliknąć w podany link i ocenić zajęcia.

Pamiętajcie, że udział w badaniu jest dobrowolny, a wszystkie udzielane odpowiedzi są poufne. Sami decydujecie, kiedy i gdzie wypełnicie ankietę. Wystarczy dostęp do Internetu i około 15 minut wolnego czasu.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej, a jej wyniki nie są obojętne wykładowcom oraz władzom Wydziałów i Uniwersytetu. Zatem ważne jest, by jak największa liczba studentów brała w nich udział, gdyż dzięki temu jej wyniki będą bardziej miarodajne!

W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym kursie. Dzięki temu nasz Uniwersytet stale zmienia się dla Was na lepsze.

Jednocześnie informujemy, że mogą się zdarzyć przypadki, że ktoś nie otrzymał takiej wiadomości. W tej sytuacji bardzo prosimy o wysłanie swoich danych, tj.: adresu e-mail, informacji o kierunku studiów, roku, stopniu i specjalności na adres: sjk@umcs.pl.

Z poważaniem
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 lutego 2014