Akcja "Naszym Seniorom na Święta"

W tym roku na UMCS organizowana jest akcja społeczna „Naszym Seniorom na
Święta". Ma ona na celu zbiórkę trwałej żywności, środków
higieny osobistej oraz drobnych upominków, które zostaną przekazane
seniorom znajdującym się w domach pomocy społecznej w Lublinie.

Zbiórka oficjalnie jest w Rektoracie UMCS, jednak bardzo proszę Pana
Dziekana o pomoc i wyrażenie zgody na udostepnienie informacji na
Wydziale, ewentualnie dodanie jakiegoś miejsca u Państwa, gdzie dary
mogłyby być zbierane. Podjadę odbiorę, jeśli coś się uzbiera.

Jedną z form naszego wsparcia ma być także telewolontariat.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w
akcji i przyłączenia się do tej formy wsparcia. Rejestracja dostępna
poprzez formularz:

https://www.umcs.pl/pl/enqForm,telewolontariat-umcs-seniorom,711.html

Szczegóły akcji:
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,36,naszym-seniorom-na-swieta-zbiorka-darow,96805.chtm

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    14 grudnia 2020