Absolwent WPiD laureatem konkursu MSZ

fot. Mateusz Jagodziński

Z wielką dumą informujemy, że mgr Mateusz Jagodziński, absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne, II st.) znalazł się w gronie 3. laureatów Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2023 r. z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Naszemu absolwentowi przyznano wyróżnienie za pracę magisterską pt. „Polska polityka wschodnia – wymiar bezpieczeństwa”, napisaną w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS, pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Sokoła.

Konkurs Ministra jest organizowany corocznie od grudnia 1989 r. Jego celem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej.

Serdecznie gratulujemy Panu Mateuszowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Więcej informacji o wynikach 35. edycji Konkursu na stronie MSZ - LINK.

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2024