Absolutoria UMCS 2014

Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacji Absolwentów UMCS zapraszają studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się pod koniec roku akademickiego 2013/2014.

Wyjątkowy i niezapomniany – taki właśnie powinien być dzień, w którym studenci kończą długi okres studiów i rozpoczynają nową drogę życia. Organizowane na koniec roku akademickiego Absolutoria to symboliczna i zapadająca w pamięć uroczystość ukończenia nauki na UMCS. Dzięki nim zakończenie studiów na Uniwersytecie nie ogranicza się tylko do obrony pracy licencjackiej czy magisterskiej oraz odebrania dyplomu z dziekanatu.

Udział w Absolutoriach mogą wziąć studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych – wszystkich kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Koszt udziału w Absolutoriach wynosi 60 zł.

Zobacz harmonogram Absolutoriów UMCS 2014

Absolutoria to symboliczne zakończenie studiów, dlatego też mogą wziąć w nich udział nie tylko osoby, które już skończyły naukę, ale także wszyscy studenci ostatniego roku studiów niezależnie od tego, czy zostały im jeszcze jakieś egzaminy lub obrona pracy.

Informujemy, że zapisy na tegoroczne uroczystości rozpoczną się 17 marca i potrwają do 15 kwietnia 2014 r.

Zapisy odbywają się u starostów poszczególnych lat i kierunków studiów oraz u Koordynatora Absolutoriów ze strony Fundacji Absolwentów UMCS w trakcie dyżurów na wydziałach. Terminy dyżurów znajdują się na stronie www.faumcs.pl.

Termin dyżuru na Wydziale Politologii 21 marca 2014 w godzinach 11:00-12:30

Szczegółowe informacje: www.faumcs.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2014