25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się 8-9 czerwca br. Konferencja poświęcona jest doświadczeniom kształtowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego w 25 rocznicę uchwalenia jednego z najistotniejszych po 1989 r. aktów prawnych - ustawy o samorządzie terytorialnym.

Odrodzenie się samorządu terytorialnego jako lokalnego podmiotu władzy publicznej w połączeniu ze zmianami systemu politycznego, nowej rzeczywistości europejskiej, w tym gospodarczej, sprawiło iż współczesny samorząd nie jest tym samym podmiotem działalności publicznej co na początku transformacji. Z tego względu bardzo aktualne stają się pytania o zakres, formy, skuteczność i efektywność działania jednostek terytorialnych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań dotyczących szeroko pojętej tematyki samorządowej, również w ujęciu porównawczym. Organizatorom, poza specjalistami z zakresu różnych dziedzin nauki: politologii, prawa, socjologii, ekonomii, historii, geografii, zależy na włączeniu środowiska samorządowego w rozważania i dyskusje kontrujące się wokół współczesnych problemów i wyzwań funkcjonowania jednostek administracji lokalnej.

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Stanisław Michałowsk, prof. dr hab. Grzegorz Janusz, dr hab. Alicja Wójcik, prof. nadzw., dr Krzysztof Żuk, dr Katarzyna Kuć-Czajkowska, dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, dr Mariusz Sienkiewicz, dr Monika Sidor - sekretarz konferencji, dr Justyna Wasil - sekretarz konferencji, mgr Joanna Żytkowska - sekretarz konferencji.

Organizatorzy Konferencji:

Urząd Miasta Lublin i Wydział Politologii

Miejsca konferencji: Zamek Lubelski i Wydział Politologii UMCS w Lublinie

Zapraszamy!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    3 czerwca 2015