20 lat czasopisma „Consensus” i świetny prezent na jubileusz!

20 lat temu ukazał się pierwszy numer czasopisma „Consensus - Studenckie Zeszyty Naukowe”. Idea powstania czasopisma o charakterze naukowym powstała wśród samych studentów.   Grupę  pomysłodawców i jednocześnie jego pierwszym skład redakcyjny stanowili: Arkadiusz Szewczak – pierwszy Redaktor Naczelny, Monika Sidor (pisząca te słowa), Przemysław Maj, Aneta Tkaczyk. Takie były naukowe początki zespołu redakcyjnego, które stały się też inspiracją  przyszłych karier zawodowych kolejnych zaangażowanych studentów. Inicjatywę utworzenia czasopisma naukowego wsparł, od strony naukowej, prof. dr hab. Henryk Chałupczak, który do dzisiaj dba o poziom merytoryczny CONSENSUSA oraz stara się zapewnić  czasopismu ciągłość wydawniczą. Na jego wniosek, w ogłoszonym wczoraj nowym wykazie czasopismu naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra  Edukacji i Nauki  znalazł się również  nasz „Consensus”  z  liczbą punktów 20. To ogromny sukces i wspaniały prezent podsumowujący  20 lat obecności CONSENSUSA na  naukowym rynku wydawniczym!  Warto dodać, że już za chwilę  ukaże się jego kolejny numer a w planach na 2022 r. jest  wydanie kolejnego.

Zapraszamy wszystkich studentów do współpracy.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

https://www.gov.pl/attachment/acf4c73a-188b-42a0-a82b-f0b809fb2307

 

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    3 grudnia 2021