10.X - obowiązkowe zapisy na przedmioty fakultatywne (PF)

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

Od dnia 10 października (sobota), od godz.:

- 10:00 - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- 11:00 - kierunek Społeczeństwo informacyjne
- 12:00 - kierunek Stosunki międzynarodowe
- 14:00 - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
- 15:00 - kierunek International Relations
- 16:00 - kierunek Produkcja medialna

do dnia 11 października (niedziela) do godz. 23.00 należy dokonać zapisu na fakultety drogą internetową.

Ilość fakultetów na jakie należy dokonać zapisu podana jest w planie zajęć w kolumnie 'Uwagi'.


Studenci kierunków:
- Społeczeństwo informacyjne (3 rok, I st.)
- Politologia (3 rok, I st.)
- Administracja publiczna (2 rok, II st.)
- Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne)

nie dokonują zapisu na fakultety, obowiązują wszystkie przedmioty fakultatywne podane w planie zajęć.


Na kierunku Społeczeństwo informacyjne (2 rok, I st.) uruchomione zostaną dwa przedmioty fakultatywne, które podczas zapisów będą cieszyły się największym zainteresowaniem.


Na kierunku Stosunki międzynarodowe (2 rok, II st.) uruchomione zostaną dwa przedmioty fakultatywne, które podczas zapisów będą cieszyły się największym zainteresowaniem.


Na kierunku Społeczeństwo informacyjne (1 rok, II st.) obowiązuje fakultet Contemporary crisis of liberal democracy and the role of new technologies (Dr Kamil Aksiuto) oraz jeden z grupy fakultetów 15LB, który podczas zapisów będzie cieszył się największym zainteresowaniem.


Zapisów dokonujemy wyłącznie poprzez stronę internetową USOSweb.
Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 października 2020