„W poszukiwaniu tego, co łączy…” - Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniu 1 czerwca br. (piątek) w auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Litewski 3 odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „W poszukiwaniu tego, co łączy…”. Konferencja zorganizowana jest z okazji 25 lat współpracy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z Ewangelickim Okręgiem Kościelnym Balingen.

Harmonogram konferencji:

01.06.2018 r. (piątek)

 • 9.00 – Ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne „molebień” za dar 25 lat współpracy ekumenicznej, w Katedrze Przemienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15.
 • 10.00 – Aula im. Ignacego Daszyńskiego Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (Plac Litewski 3) – otwarcie konferencji, powitanie gości – abp Abel, Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
 • 10.30-13.00 – Sesja I, prowadzący: prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL)
 • 10.30-10.50 List Melanchtona do Joasafa II – pierwszy kontakt protestantyzmu z patriarchą konstantynopolitańskim – dr Paweł Matwiejczuk (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
 • 10.50-11.10 – Słowo Boże, wiara, kult i kultura w prowadzonej przez świętych Cyryla i Metodego misji Słowian – prof. Krzysztof Leśniewski (kierownik Katedry Teologii Prawosławnej, Instytut Ekumeniczny KUL)
 • 11.10-11.30 – Biblia – nabożeństwo – kultura z ewangelickiego punktu widzenia pfr. Frank Steiner (Balingen)
 • 11.30-11.50 – Śpiew w Kościele prawosławnym – Andrzej Boublej (dyrygent prawosławnego chóru katedralnego w Lublinie)
 • 11.50 – Konferencja prasowa w Auli im. Ignacego Daszyńskiego Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (Plac Litewski 3) – prowadzący rzecznik prasowy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Andrzej Boublej (z udziałem arcybiskupa Abla, ordynariusza diecezji oraz ks. Beatusa Widmanna, dziekana Okręgu Kościelnego Balingen i ks. Grzegorza Brudnego, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Lubinie).
 • 11.50-12.15 – przerwa kawowa
 • 12.15-12.50 – Chorał i śpiew w Kościele Luterańskim – dr Adam Załęski (organista i dyrygent w parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie) i Wolfgang Ehni (dyrygent Ewangelickiego Okręgu Kościelnego Balingen)
 • 12.50-13.45 – Dialog teologiczny prawosławno-luterański – ks. dr Roman Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie), ks. Andrzej Mińko (proboszcz parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim) uczestnicy dialogu
 • 13.45-14.30 – przerwa obiadowa
 • 14.30-17.00– Sesja II; prowadzący prof. Krzysztof Leśniewski (KUL)
 • 14.30-14.50 – Kościół Ewangelicko-Augsburski a procesy społeczno-gospodarcze w Europie – pfr. Frank Steiner (Balingen)
 • 14.50-15.10 – Kościół prawosławny a przemiany społeczno-polityczne w Europie – prof. dr hab. Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 15.10-15.30 – Dialog w komunikacji międzykulturowej – prof. dr hab. Iwona Hofman (dziekan Wydziału Politologii UMCS)
 • 15.30-16.00 – Aktualność chrześcijańskiego świadectwa wiary we współczesnym świecie – pfr. Matthias Ströhle (Balingen), ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk (Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie), ks. Grzegorz Brudny (Lublin)
 • 16.00-16.15 – przerwa kawowa
 • 16.15-16.35 – Prezentacja multimedialna owoców współpracy partnerstwa ekumenicznego (Ewangelicki Okręg Kościelny Balingen)
 • 16.35-17.00 – Podsumowanie konferencji (ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i dziekan Okręgu Balingen)
 • 18.30 – kolacja w plenerze Muzeum Wsi Lubelskiej

02.06.2018r. (sobota)

 • 19.00 – Ekumeniczny Koncert Muzyki Sakralnej w wykonaniu chórów: Ewangelickiego Okręgu Kościelnego Balingen, Prawosławnej Katedry w Lublinie i Parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Lublinie ul. Ewangelicka 1

  Aktualności

  Data dodania
  29 maja 2018