„W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach” – konferencja

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Komisja Medioznawcza Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich zapraszają do udziału w konferencji pt: "W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach" 20 marca (wtorek) 2018 roku Kraków, ul. Sławkowska 17 Gmach Polskiej Akademii Umiejętności, Duża Aula.

Celem konferencji jest uporządkowanie podstaw, znalezienie fundamentów nauki o mediach, którą obecnie tworzą m.in. bibliolodzy, filolodzy (literaturoznawcy i językoznawcy), filmoznawcy, filozofowie, historycy, kulturoznawcy, muzykolodzy, pedagodzy, politolodzy, prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, teolodzy, nawet ekonomiści, informatycy i biznesmeni.

Podczas konferencyjnej dyskusji spojrzyjmy w przeszłość, określając - jakie są korzenie nauk o mediach, spróbujemy stworzyć drzewo genologiczne medioznawstwa (...). A zaglądając w przeszłość spróbujemy nazwać, wyostrzyć fundament współczesnych poszukiwań tak, by pozwolił naukom o mediach być odrębną dziedziną z własną i wyraźnie nakreśloną metodologią. Wierzymy, że jest to możliwe dzięki odpowiedzi na pytania: co jest dla medioznawstwa fundamentem w zakresie określenia przedmiotu i metodyki badań? co tak naprawdę badamy? czym badania medioznawcze różnią się od badań m.in. bibliologicznych, ekonomicznych, filmoznawczych, literaturoznawczych, politologicznych, socjologicznych? które metody badawcze mogą stać się uniwersalne dla nauk o mediach?

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2018