„Building The New Central Europe (...)”- konferencja

Europejska Akademia Dyplomacji, Fundacja Konrada Adenauera oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej serdecznie zapraszają do udziału w konferencji, pt.: „Building The New Central Europe: Visegrad States and Germany”.

Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2016 r. w godz. 10:00-17:00, w auli Wydziału Prawa i Administracji, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5. Wykład otwierający, pt.: „A Europe Whole and Free: Unravelling Before Our Very Eyes?” wygłosi gość honorowy - Roland Freudenstein - Dyrektor ds. Polityki Wilfred Martens Centre for European Studies.

Konferencja poświęcona będzie polityce krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Niemiec wobec aktualnych problemów, z którymi zmagają się państwa regionu Europy Centralnej, w tym wspólnej postawy w obliczu kryzysu uchodźców, trudności, które napotykają demokracje oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydenta Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Wstęp wolny!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2016