„Anuario Latinoamericano” w raporcie REDIAL

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Krzywicka, redaktor naczelna „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, periodyku wydawanego przez Wydział Politologii UMCS, została zaproszona do udziału w obradach plenarnych: Europejskie latynoamerykanistyczne czasopisma naukowe: jakość, widoczność i oddziaływanie, zorganizowanych przez Europejską Sieć Informacji i Dokumentacji na temat Ameryki Łacińskiej (REDIAL), podczas 8. Kongresu Europejskiej Rady Studiów Społecznych Ameryki Łacińskiej (CEISAL) w Uniwersytecie Salamanki (Hiszpania, 28 czerwca - 1 lipca 2016 r.). Uczestnicy: Klaus D. Vervuert (Iberoamericana / Vervuert, Hiszpania, Niemcy) Katarzyna Krzywicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska), Maria Barbara Göbel (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin, Niemcy), Luis Rodríguez Yunta (REDIAL - CSIC , CCHS, Madryt, Hiszpania).

„Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” zostało włączone, jako jeden z nielicznych periodyków latynoamerykanistycznych z zakresu nauk politycznych w Europie, do przygotowanego przez REDIAL raportu, zawierającego szczegółowe informacje na temat 74. europejskich czasopism naukowych z zakresu studiów latynoamerykanistycznych.

Zapraszamy do lektury raportu Revistas Europeas de Estudios Latinoamericanos!

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2016