Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Rozwój i znaczenie sektora Business Process Outsourcing w Polsce i na świecie”

Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Rozwój i znaczenie sektora Business Process Outsourcing w Polsce i na świecie”

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Rozwój i znaczenie sektora Business Process Outsourcing w Polsce i na świecie”. Wykład poprowadzi dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Wykład odbędzie się w dniu 24 kwietnia (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.

Tematyka wykładu:
1. Rozwój sektora BPO na świecie.
2. Charakterystyka rynku outsourcingowego w Polsce.
3. Firmy BPO w Lublinie – perspektywa rozwoju branży w mieście.

Sylwetka prowadzącego:
Dr Mariusz Sagan. Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki biznesu międzynarodowego, umiędzynarodowienia oraz rozwoju miast.

    Aktualności

    Data dodania
    17 kwietnia 2014