Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Public Relations i kreowanie wizerunku firmy”

.

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Public Relations i kreowanie wizerunku firmy”. Wykład poprowadzi Piotr Waszak, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie. Wykład odbędzie się w dniu 6 marca (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.


Tematyka wykładu:

1. Prezentacja sylwetki prowadzącego oraz najważniejszych etapów kariery zawodowej
2. Omówienie autentycznego przypadku kreowania wizerunku firmy
3. Rekomendacje dotyczące rozwoju kariery zawodowej w dziedzinie Public Relations

Sylwetka prowadzącego:
Piotr Waszak, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Szczecińskim. Członek rad nadzorczych szeregu spółek, wieloletni współpracownik Poczty Polskiej, Głównego Urzędu Ceł, Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Obecnie dyrektor lubelskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wieloletni praktyk w zakresie public relations oraz współpracy z mediami.

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2014