Życzenia świąteczne od PKZP

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiego dobra. Niech nowy, 2023 rok będzie dla Państwa czasem realizacji planów i spełnienia marzeń.

Dla ułatwienia realizacji tych zamierzeń zapraszamy w kolejnym roku do skorzystania z propozycji pożyczkowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zarząd PKZP przy UMCS

    Aktualności

    Autor
    Jerzy Płatakis
    Data dodania
    19 grudnia 2022