Wyniki konkursu „Rozwój Polskich Uczelni“

Ogłoszenie Biura ds. Kształcenia Ustawicznego

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego informuje, że 26 listopada 2014 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) ogłosiła wyniki konkursu ROZWÓJ POLSKICH UCZELNI (nabór trwający do 27 maja 2014 r.). Na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się:

  1. „Studia podyplomowe - Prawne instrumenty ochrony środowiska” (planowany do realizacji na Wydziale Prawa i Administracji)
  2. „Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej” (planowany do realizacji na Wydziale Politologii)

Jednocześnie informujemy, że na III miejscu listy rezerwowej projektów do dofinansowania znalazł się projekt „Środowisko naturalne - nowa perspektywa programu kierunku stosunki międzynarodowe w języku angielskim”.

    Aktualności