Wykaz punktowanych czasopism naukowych

31 lipca 2019 r. ogłoszony został wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów:

Poniżej publikujemy wykaz 24 czasopism wydawanych lub współwydawanych przez UMCS, które znalazły się na liście.

Lp.

Czasopismo

Przyznane punkty

1.

Annales, sec. Philologiae

20

2.

Annales, sec. Historia

20

3.

Annales, sec. Mathematica

20

4.

Annales, sec. Chemia

20

5.

Annales, sec. Politologia

20

6.

Annales, sec. Paedagogia-Psychologia

20

7.

Etnolingwistyka

20

8.

Lublin Studies in Modern Languages and Literature

20

9.

Res Historica

70

 10.

Studia Iuridica Lublinensia

40

 11.

Studia Białorutenistyczne

20

 12.

Anuario Latinoamericano

20

 13.

Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

20

14.

Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne

20

15.

Annales, sec. Balcaniensis et Carpathiensis

20

16.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

20

17.

Annales, sec. Educatio Nova

20

18.

Annales, sec. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

20

19.

Annales, sec. Oeconomia

20

20.

Kultura i Wartości

20

21.

Polish Journal of Soil Science

20

22.

Teka Commission of Political Science and International Relations

20

23.

New Horizons in English Studies

20

24.

Teaching English with Technology (wydawane razem z IATEFL Poland Special Interest Group oraz z Uniwersytetem w Nikozji)

40

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 sierpnia 2019