Wolne miejsca na szkolenia dla kadry akademickiej!

Pozostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia w ramach projektu „Akademicka kadra przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę podnoszenia jakości kształcenia.

Trwają zapisy na ścieżkę nr 2, tj. na szkolenia:

  • indywidualne wsparcie metodyczne (10 godz. na uczestnika projektu);
  • szkolenie „Learning-by-doing, czyli aktywne metody nauczania” (32 godz.);
  • szkolenie „Innowacyjne metody prezentacji danych – Tworzenie prezentacji w Prezi i MS PowerPoint” (16 godz.);
  • szkolenie "Zarządzanie informacją naukową składnikiem kompetencji informacyjnych" dla 33 UP. (16 godz.).

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne, regulamin rekrutacji i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem www.umcs.pl/pl/kadraprzyszlosci.htm w zakładce Rekrutacja oraz w biurze projektu.

Adres biura projektu: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biuro projektu „Akademicka kadra przyszłości”
Budynek Biblioteki Głównej UMCS
ul. Radziszewskiego 11, pok. 119
20-031 Lublin
tel. (81) 537 28 73

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2017