Wdrożenie selektywnego zbierania odpadów na UMCS

W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie selektywnego zbierania odpadów informujemy, 
iż na terenie naszej Uczelni również rozpoczęliśmy wdrażanie nowych zasad gospodarowania odpadami.

Wszystkie obiekty dydaktyczne UMCS zostały wyposażone w nowe, odpowiednio oznakowane kosze wewnętrzne. Będą one sukcesywnie ustawiane w łatwo dostępnych lokalizacjach (np. na korytarzach, innych powierzchniach ogólnodostępnych) w momencie podstawienia przez firmę odbierającą odpady oznakowanych kontenerów zewnętrznych.

Frakcje odpadów, jakie będą zbierane do koszy wewnątrz budynków, to:

 • papier i tektura (opakowania z papieru, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, zeszyty i książki),
 • szkło (opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach),
 • metale i tworzywa sztuczne (plastikowe butelki i opakowania po napojach i produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, puszki po napojach i konserwach),
 • odpady zmieszane (pozostałe odpady, których nie można zakwalifikować do jednej z ww. grup).

Zaznaczamy, iż od momentu wdrożenia zasad selektywnego zbierania odpadów na obiekcie kosze, dotychczas używane w:

 • pomieszczeniach biurowych powinny służyć jedynie na odpad typu „papier i tektura”,
 • toaletach powinny służyć jedynie na odpad typu „odpady zmieszane”.

Nadmieniamy, iż nie przewidujemy pojemników na frakcję „bio” w obiektach dydaktycznych (te znikome ilości wytwarzane na terenie UMCS będą trafiały do koszy na odpady zmieszane).

Ostateczne wdrożenie systemu segregacji odpadów planowane jest nie później niż 1 stycznia 2021 r. Dokładna data rozpoczęcia segregacji na poszczególnych budynkach UMCS zostanie przekazana przez Kierowników Obiektów.

  Aktualności

  Data dodania
  9 grudnia 2020