Wademekum patentowania (szkolenie)

Związek Uczelni Lubelskich zrzeszający Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy serdecznie zaprasza na spotkanie z Konradem Futerą – specjalistą z zakresu patentowania. Wydarzenie pn. „Wademekum patentowania" odbędzie się 29 maja br. o godz. 10:00 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie).

Podczas spotkania zostanie przedstawiona od podstaw ścieżka związana z patentowaniem, z uwzględnieniem różnych charakterystyk uczelni zrzeszonych w ZUL. Omówione zostaną warunki uzyskania patentu w Polsce, Europie i USA z zachowaniem obecnych trendów oraz wytyczne Urzędu Patentowego RP/European Patent Office (EPO)/United States Patent and Trademark Office (USPTO) w zakresie różnic, "poziom wynalazczy", a także m.in. wyłączenia z patentowania – formuły matematyczne oraz Computer-implemented inventions (CII) i Artificial intelligence (AI), a dalszy efekt techniczny. Na koniec zostaną zaprezentowane konkretne przykłady i praktyczne warsztaty dotyczące patentowania.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób, które dopiero planują rozpocząć „przygodę" z patentowaniem, jak również do naukowców posiadających już osiągnięcia na tym polu. Spotkanie jest nieodpłatne i otwarte dla pracowników naukowych oraz innych zainteresowanych przedstawicieli Związku Uczelni Lubelskich. Jest to pierwsza część z zaplanowanego cyklu szkoleń o tej tematyce.

Zapisy na wydarzenie


Konrad Futera jest rzecznikiem patentowym RP oraz kandydatem na rzecznika europejskiego (posiada zdane egzaminy EQE: A oraz D, a wkrótce uzyska wyniki B oraz C). Wykształcenie wyższe uzyskał na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie obecnie jest doktorantem. Pan Futera w swojej karierze zawodowej był konstruktorem maszyn i układów sterowania pojazdów, które sprawdziły się w pracy poza naszą planetą. W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym Sieć Badawcza Łukasiewicza rozwijał technologię wytwarzania układów mikrofalowych i półprzewodnikowych z wykorzystaniem technologii druku elektroniki. Obecnie rozpoczął studia podyplomowe w dziedzinie AI na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Od 2017 roku pracuje w kancelarii patentowej AOMB Polska. Specjalizuje się w opracowywaniu zgłoszeń wynalazków z zakresu materii nieożywionej (mechanika, elektronika, informatyka, telekomunikacja, sztuczna inteligencja), przeprowadzaniu badań patentowych oraz doradztwie w szeroko pojętym zakresie własności przemysłowej. Świadczy usługi doradztwa we wszystkich kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej dla uczelni i jednostek naukowych, startupów, MŚP, dużych przedsiębiorstw i korporacji.

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2023