W co grają ludzie? Warsztaty Analizy Transakcyjnej

Szkolenie będzie dotyczyło podstawowych pojęć z teorii analizy transakcyjnej E. Berne’a, tj. stany ja, pozycje życiowe, transakcje, a także analizy gier psychologicznych, jakie ludzie prowadzą ze sobą komunikując się.

Analiza transakcyjna traktuje relacje międzyludzkie jako ciąg następujących po sobie transakcji.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • jak wygląda struktura osobowości człowieka wg Erica Berne'a;
 • w jakim stanie ego najczęściej funkcjonują;
 • jak usprawnić komunikację z innymi osobami;
 • jak lepiej rozpoznawać potrzeby własne i innych osób.

Osoba prowadząca: Magdalena Bis – psycholog, trener

Termin i miejsce:
7 kwietnia 2017, godz. 9.00 – 15.00
Sala szkoleniowa Biura Karier UMCS
ul. Sowińskiego 12
20-040 Lublin

Zgłoszenia:

 • drogą mailową:  magdalena.bis@umcs.lublin.pl. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska, tematu szkolenia i numeru telefonu. 
 • telefonicznie: (81) 537 50 69

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 6 kwietnia do godziny 10.00.

Liczba miejsc ograniczona do 12 osób w grupie. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  Aktualności

  Autor
  Natalia Wilewska
  Data dodania
  31 marca 2017