Szkolenie dla opiekunów lat i kierunków

Zaproszenie na kolejną edycję szkolenia dedykowanego opiekunom lat i kierunków, w szczególności pierwszych lat studiów.

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrastającymi potrzebami młodzieży akademickiej w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych zapraszamy opiekunów lat i kierunków na szkolenie z zakresu komunikacji ze studentem w sytuacji kryzysowej. Program szkolenia został skonstruowany w taki sposób, by nauczyciele akademiccy mogli lepiej zrozumieć potrzeby studenta, a także uwzględniać je w procesie planowania i prowadzenia zajęć.

Mamy nadzieje, że szkolenie przyczyni się do podniesienia jakości życia wszystkich studentów naszej Uczelni.

Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej

Czas trwania szkolenia: 5 godzin
Osoby prowadzące: dr hab. Katarzyna Klimkowska prof. nadzw. UMCS

Program szkolenia:

 • charakterystyka trudności studenta w sytuacji kryzysowej,
 • planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem potrzeb studenta w sytuacji kryzysowej,
 • zasady komunikacji ze studentem w trakcie zajęć i konsultacji,
 • akademicki system wsparcia dla studentów, doktorantów i pracowników.

W trakcie szkolenia zostanie także dokładnie omówiony system wsparcia dla studentów/doktorantów, który jest realizowany na naszej Uczelni.

Terminy szkoleń:

 • 24.09.2019 godz. 10-14

Zapisy na szkolenie

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS
Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Szkolenie dla opiekunów lat i kierunków „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej”


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji Szkolenia dla opiekunów lat i kierunków „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej”, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w Szkoleniu dla opiekunów lat i kierunków „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej”. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

 • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w Szkoleniu dla opiekunów lat i kierunków „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej” jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w szkoleniu.
 • w celu organizacji Szkolenia dla opiekunów lat i kierunków „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
 • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Szkoleniu dla opiekunów lat i kierunków „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej”. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w Szkoleniu dla opiekunów lat i kierunków „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej” dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w szkoleniu. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Szkolenia dla opiekunów lat i kierunków „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej”. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Szkoleniu dla opiekunów lat i kierunków „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej”, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

  Aktualności

  Data dodania
  10 września 2019