Stypendia Ministra Edukacji i Nauki - laureaci

Miło nam poinformować o wyłonieniu przez Ministra Edukacji i Nauki laureatów konkursu na stypendia dla młodych wybitnych naukowców, wśród których znalazło się 3 badawczy z naszej uczelni. Są to:

  1. Dr Olga Kielak - pracownik Instytutu Filologii Polskiej,
  2. Dr Tomasz Wicha - pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji,
  3. Lic. Łukasz Baran - doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Stypendia Ministra przyznawane są co roku młodym naukowcom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. W ramach rozstrzygniętego w tym roku postępowania złożono łącznie 1719 wniosków. Minister przyznał stypendia 215 młodych naukowcom reprezentującym wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych, w tym 37 doktorantom.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie MEiN.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2022