Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw – nabór wniosków do Programu Erasmus+ KA2

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła nabór projektów na Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw, w ramach Programu Erasmus+ Akcja Kluczowa 2.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może złożyć każdy podmiot prawnie ustanowiony w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem. Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt.

Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

Celem projektów jest lepsze przygotowanie Instytucji szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, do wypracowywania i wdrażania innowacji, bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu oraz rozwojowi gospodarczemu.

Projekt może być realizowany przez konsorcjum obejmujące podmioty z co najmniej 4 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem oraz co najmniej ośmiu partnerów pełnoprawnych.

Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu:

1 000 000 EUR – projekty dwuletnie;

1 500 000 EUR – projekty trzyletnie.

Czas trwania całego projektu to 2 lub 3 lata

Nabór wniosków trwa do 3 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Komisji Europejskiej 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z Panią Alicją Borzęcką-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,  tel. 81 537 58 44; 728 236 060 e-mail: alicja.borzecka-szajner@mail.umcs.pl

lub

z Karoliną Sokolińską -  Biuro ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych, tel. 81 537 52 18 lub e-mail: karolina.sokolinska@mail.umcs.pl

 

Obrazek: Partnership Vectors by Vecteezy

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2022