Promocja języka polskiego (nabór wniosków w programie NAWA)

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS zaprasza do zapoznania się z informacjami o naborze wniosków na projekty do programu pn. „Promocja języka polskiego”, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem Programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego oraz wzmocnieniu jakości jego nauczania.

Nabór wniosków do NAWA trwa do dnia 01.08.2022 r. do godz. 15:00, jednakże wszelkie inicjatywy dot. projektów prosimy zgłaszać do dnia 30.06.2022 r., bezpośrednio do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego.

  • Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków dostępne są w ogłoszeniu.

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl
tel.: 81 537 54 61; 54 92

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2022