Opus 8, Preludium 8, Sonata 8: formularze w systemie OSF

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że w systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 września 2014 r.: Preludium 8, Sonata 8 oraz Opus 8. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 grudnia 2014 r.

PRELUDIUM 8 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 50 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
 • 100 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
 • 150 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

OPUS 8 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 8 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów.

SONATA 8
 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Szczegółowy opis konkursu Preludium 8, Opus 8 oraz Sonata 8

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Informacji udzielają:

p. Beata Herbaczyńska - beata.herbaczynska@poczta.umcs.lublin.pl
p. Joanna Górka - ciesielka@poczta.umcs.lublin.pl
p. Paweł Mazurek - p.mazurek@poczta.umcs.lublin.pl

tel. 81 537 51 16
pok. 1320, Rektorat

  Aktualności

  Autor
  Agata Banaszek
  Data dodania
  23 września 2014