Nabór wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz kolejny ogłosiła konkursu o stypendia dla wybitnych młodych uczonych znajdujących się na początku kariery naukowej.

Adresatami konkursu są uczeni, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w obecnym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1992 lub później).

Celem stypendium START jest uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć badawczych laureatów i wsparcie ich rozwoju naukowego.

Stypendium w programie START jest przyznawane na 12 miesięcy. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł.

W ramach programu START Fundacja może przyznawać uzupełniająco stypendia naukowe na krótkie wyjazdy studyjne, zwane „Stypendiami wyjazdowym”, na okres łącznie do 4 tygodni, do jednego lub dwóch zagranicznych ośrodków naukowych, które mają na celu nawiązanie współpracy i zapoznanie się z metodami pracy w tych ośrodkach.

Wnioski o stypendium START należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnionego przez Fundację na stronie https://wnioski.fnp.org.pl w terminie do 31 października 2022.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz warunków przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Obsługą wniosków zajmuje się Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych w Centrum Badań Naukowych.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji w ramach wybranego konkursu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    6 października 2022