Minigranty UMCS - nabór wniosków / Call for requests to "UMCS Mini-Grants" programme

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje, że 15 lutego ruszył nabór wniosków do programu wsparcia aktywności naukowej pn. „Minigranty UMCS”, ogłoszonego przez prof. dr. hab. Wiesława I. Gruszeckiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS.

W programie mogą wziąć udział pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz badawczy zgłoszeni do liczby N w ramach dyscyplin naukowych ewaluowanych w UMCS. 

Program skierowany jest do:

  • młodych naukowców (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora)
  • pracowników prowadzących badania o charakterze interdyscyplinarnym - którzy nie byli dotychczas laureatami innych naukowych programów grantowych.

W ramach programu można uzyskać wsparcie do 20 000 zł na projekty badawcze, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy. W ramach konkursu zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.

Zalecany termin realizacji minigrantu - od 1 czerwca 2024 roku.

Wniosek należy złożyć w Centrum Badań Naukowych UMCS (Rektorat, pokój 1310) w formie papierowej lub przesłać skan na adres: bbn@umcs.pl do 30 kwietnia 2024 roku

Wyniki konkursu opublikujemy do końca maja 2024.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail:

 

The Scientific Research Centre cordially notifies that the commencement of the call for requests to the 4th edition of the programme supporting scientific activity entitled the ”UMCS Mini-Grants” („Minigranty UMCS”) has been promulgated by prof. dr. hab. Wiesław I. Gruszecki, the UMCS Vice-Rector for Science and International Cooperation.

Within the framework of the current edition of the programme, the requests will be accepted in the UMCS Scientific Research Centre between 15 February and 30 April 2024. The outcomes of the contest will be announced until 31 May 2024.

The requests to the programme can be submitted by research and didactic employees as well as research employees, reported to number N, in such scientific disciplines that are subjected to evaluation in the UMCS.

The programme is preferentially targeted at:

  • young researchers (up to the fifth year following the obtainment of a doctoral degree);
  • employees conducting research of an interdisciplinary nature - who have not been hitherto laureates of other scientific grant programmes.

The financial resources in the amount of up to PLN 20,000 (twenty thousand zlotys) are distributed under the programme to research projects with the duration no longer than twelve months.

The recommended implementation period for the mini-grant is as of 1 June 2024.

Complete requests should be sent to Scientific Research Centre: bbn@umcs.pl

In case of questions please contact us via email:

Detailed information and frequently asked questions can be found in the appendix.

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2024