Minigranty UMCS - nabór wniosków / Call for requests to "UMCS Mini-Grants" programme

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do III edycji programu wsparcia aktywności naukowej pn. „Minigranty UMCS”, ogłoszonego przez prof. dr. hab. Wiesława I. Gruszeckiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS.

» EN version

Wnioski w ramach bieżącej edycji programu przyjmowane będą poprzez Centrum Badań Naukowych UMCS w terminie od 1 grudnia 2022 do 28 lutego 2023 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po 28.02.2023 roku.

Do programu mogą aplikować pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz badawczy zgłoszeni do liczby N w ramach dyscyplin naukowych ewaluowanych w UMCS. 

Program skierowany jest do:

 • młodych naukowców (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora);
 • pracowników prowadzących badania o charakterze interdyscyplinarnym - którzy nie byli dotychczas laureatami innych naukowych programów grantowych.

W ramach programu przyznawane są środki finansowe w wysokości do 20 000 zł na projekty badawcze, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy.

Wnioski oceniane będą przez członków panelu wyłanianych przez prorektora właściwego ds. nauki, z grona ekspertów oraz Rady Młodych Naukowców UMCS. W każdym konkursie przyznaje się 5 grantów. W wyjątkowych przypadkach panel ekspertów może wyrazić zgodę na nakłady inwestycyjne.

Zalecany okres realizacji minigrantu wyznaczony jest od 1 kwietnia 2023 roku.

Gotowe wnioski prosimy przesyłać do Centrum Badań Naukowych.

Szczegółowe informacje i najczęściej zadawane pytania zawarte są w załącznikach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail:


The Scientific Research Centre cordially notifies that the commencement of the call for requests to the 2nd edition of the programme supporting scientific activity entitled the ”UMCS Mini-Grants” („Minigranty UMCS”) has been promulgated by prof. dr. hab. Wiesław I. Gruszecki, the UMCS Vice-Rector for Science and International Cooperation.

Within the framework of the current edition of the programme, the requests will be accepted in the UMCS Scientific Research Centre between 1 December 2022 and 28 February 2023. The outcomes of the contest will be announced after 28 February 2023.

The requests to the programme can be submitted by research and didactic employees as well as research employees, reported to number N, in such scientific disciplines that are subjected to evaluation in the UMCS.

The programme is preferentially targeted at:

 • young researchers (up to the fifth year following the obtainment of a doctoral degree);
 • employees conducting research of an interdisciplinary nature - who have not been hitherto laureates of other scientific grant programmes.

The financial resources in the amount of up to PLN 20,000 (twenty thousand zlotys) are distributed under the programme to research projects with the duration no longer than twelve months.

The recommended implementation period for the mini-grant is as of 1 April 2023

The requests will be assessed by the members of the panel appointed by the Vice-Rector for Science from among a group of experts and the UMCS Council of Young Scientists. In each contest 5 grants will be awarded.

In exceptional cases the panel of experts may give a consent to investment outlays.

Complete requests should be sent to Scientific Research Centre.

In case of questions please contact us via email:

Detailed information and frequently asked questions can be found in the appendix.

  Aktualności

  Autor
  Anna Galant
  Data dodania
  14 lutego 2023